ISMVIP Conferences - اخبار
اتمام کنفرانس IPRIA 2019
اتمام کنفرانس IPRIA 2019
به اطلاع عزیزان می رساند آرشیو تصاویر و غیره را در سایت کنفرانس به آدرس http://ipria2019.ismvipconf.ir می توانید مشاهده بفرمایید.
آغاز به کار سایت کنفرانس MVIP 2020
آغاز به کار سایت کنفرانس MVIP 2020 با آدرس اینترنتی:
http://mvip2020.ismvipconf.ir